&

Akademik Kadro

İNSAN ve TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
PSİKOLOJİ
SOSYOLOJİ
TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI
ULUSLARARASI İLİŞKİLER